Máy bay trực thăng

Iroquois UH-1 là máy bay trực thăng quân sự đa chức năng hạng trung được phát triển bởi nhà sản xuất Bell Trực thăng Hoa Kỳ cho quân đội Hoa Kỳ. Đó là chiếc trực thăng tăng áp đầu tiên được quân đội Mỹ sử dụng. Sự phát triển của nó bắt đầu vào năm 1955. Có nhiều biến thể của chiếc trực thăng này, trong đó có ba nhóm riêng biệt: mô hình với một động cơ và cabin ngắn, mô hình với một động cơ và cabin dài và các mô hình với hai động cơ; Những sửa đổi này đã được Bell Trực thăng bán cho mục đích dân sự theo các chỉ định lần lượt là Bell 204, Bell 205 và Bell 212.

ĐọC Thêm