Lý thuyết, thần thoại và truyền thuyết

Поселение древних славян В настоящее время славяне населяют колоссальную территорию: от Адриатического моря до берегов Камчатки, от знойных пустынь Средней Азии до суровых вод Ледовитого океана. Крупные славянские диаспоры разбросаны по всему Северному полушарию: они есть в Германии и Скандинавии, США и Канаде, в странах Азии.

ĐọC Thêm

Vào mùa đông năm 1945, không muốn đầu hàng quân đội của liên minh chống Hitler, đội biệt kích thứ nghìn của Nhật Bản trên đảo Ramry gần như biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại vài chục binh sĩ. Theo nhà tự nhiên học Canada, nguyên nhân cái chết của đội biệt kích là rất nhiều cá sấu sống trong đầm lầy ngập mặn. Cho dù thực sự có một thực tế như vậy trong lịch sử vẫn còn được tranh luận bởi các chuyên gia.

ĐọC Thêm